Richtig ausmessen

Richtiges Ausmessen der Fenster noch vor deren Einkauf ist eine der wichtigsten Tätigkeiten, die deren richtige Funktionsweise bestimmt.

 

Fenster richtig ausmessen 

Die Maße des Fensters sollen richtige Einstellung und Horizontierung ermöglichen. Für Einhaltung der richtigen Fensterfunktionstüchtigkeit soll ein entsprechender Raum zwischen dem Fenster und der Wand freigelassen werden. Die Breite der Einbauspiels (der Spalte) hängt mit der Farbe, Größe und dem Fensterwerkstoff  zusammen. Empfohlene Spaltenbreiten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Meistens werden die Fenster in den Öffnungen mit und ohne Anschlag eingebaut.

 

   

Fenster für Öffnungen ohne Anschlag

Empfohlene Spaltenbreite zwischen der Wand und dem Fenster für die Fenster ohne Anschlag in [mm]. 

 

 

Breite bis 1500

Breite bis 2500

Breite bis 3500

Breite bis 4500

PVC weiß

8 – 10

8 - 15

10 - 20

10 - 25

PVC farbig

8 - 15

10 - 20

10 - 15

12 - 30

 

BEIM AUSMESSEN DER FENSTERHÖHE SOLLTE MAN EIN EINBAUSPIEL AM UNTEREN TEIL DES FENSTERS, UNTER DEM DAS 30 MM HOHE MONTAGEBAND EINGESETZ WIRD, SICHERSTELLEN!

Beispiel für richtiges Ausmessen des Kunststofffensters (Öffnung ohne Anschlag)

Eingangsdaten: Kunststofffenster, weiß, breite bis 2500 mm.

 • Die Öffnungsbreite messen und sie um 30 mm verringern.
 • Die Öffnungshöhe messen und sie um 50 mm verringern (20 mm für die Spalte oben und 30 mm für das Montageprofil unten)

 

Praktisches Beispiel:

 • Maße der Öffnung (Breite x Höhe): 2000 x 1800 mm
 • Maße des Fensters mit Berücksichtigung von den oberen Regeln:

-       Breite: 2000 mm – 30 mm = 1970 mm

-       Höhe: 1800 mm – 50 mm = 1750 mm

Maße des Fenster: 1970 x 1750 mm

 

 

Fenster für Öffnungen mit Anschlag

Empfohlene Spaltenbreite zwischen der Wand und dem Fenster für die Fenster mit Anschlag in [mm].

 

 

Breite bis 2500

Breite bis 3500

Breite bis 4500

PVC weiß

8 – 10

8 - 10

8 - 15

PVC farbig

8 - 10

8 - 15

8 - 20

 

 

 

 

 

Beispiel für richtiges Ausmessen des Kunststofffensters (Öffnung mit Anschlag)

Eingangsdaten: Kunststofffenster, weiß, breite bis 2500 mm.

 • Die Öffnungsbreite an engster Stelle messen um sie um 70 mm erhöhen (je 35 mm für jede Seite) zwecks Erlangung des symmetrischen Aussehens des Fensters von außen.
 • Die Öffnungshöhe von der äußeren Fensterbank bis zum unteren Rand des Anschlags messen und sie zwecks Erlangung des symmetrischen Aussehens des Fensters von außen um 35 mm erhöhen.

 

Praktisches Beispiel:

 • Maße der Öffnung (Breite x Höhe): 1800 x 1700 mm
 • Maße des Fensters mit Berücksichtigung von den oberen Regeln:

-       Breite: 1800 mm + 70 mm (2 x 35 mm) = 1870 mm

-       Höhe: 1700 mm + 35 mm = 1735 mm

Maße des Fenster: 1870 x 1735 mm

 

 

 

 

 

            Prawidłowe wymierzenie okna jeszcze przed samym zakupem jest jedną z ważniejszych czynności determinujących jego prawidłową funkcjonalność.

Jak zmierzyć okno

Okno powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. Dla  zachowania prawidłowej funkcjonalności okna, powinna być zachowana odpowiednia przestrzeń pomiędzy oknem, a ścianą. Szerokość luzu (szczeliny) jest uzależniona od koloru, wielkości oraz materiału z jakiego wykonane jest okno. Zalecane szerokości szczelin przedstawia poniższa tabela.

Najczęściej spotykane otwory, w których montowane są okna to otwory bezwęgarkowe i węgarkowe.

Przekrój poziomy:

 

                                     

             otwór bezwęgarkowy                                                                      otwór węgarkowy

 

Dla okien montowanych w otworach bezwęgarkowych zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to: 

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien bez węgarka w mm.

szer. do 1500

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

10 do 20

10 do 25

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 15

10 do 20

10 do 25

12 do 30

 

Uwaga: przy mierzeniu wysokości okien powinno się zapewnić luz na dole okna, pod którym zostanie zamontowana listwa montażowa o wysokości 30 mm.

 

Przykład jak zmierzyć okno pcv białe o szerokości do 2,5 m (otwór bez węgarka)

 

Mierzymy szerokość otworu i odejmujemy 3 cm. Następnie mierzymy wysokość otworu i odejmujemy 5 cm ( 3 cm na listwę montażową i 2 cm szczelina na górze)

W praktyce wygląda to tak:

Szerokość otworu 2 m tj.2000 mm minus 30 mm (2x15mm) to jest 1970 mm
Wysokość otworu 1,8 m tj 1800 mm minus 50 mm (30 mm listwa montażowa plus 20 mm szczelina na górze okna ) to jest 1750 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1970 mm wysokość 1750 mm

 

 

 

 

Dla okien montowanych w otworach węgarkowych, zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to:

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien z węgarkiem w mm.

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 10

8 do 15

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

8 do 20

 

Przykład jak zmierzyć okno pvc białe o szerokości do 2,5 m.  (otwór z węgarkiem)

 

Mierzymy szerokość otworu w najwęższym miejscu i dodajemy 7 cm (po 3,5 cm na każdy bok) w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku)
Następnie mierzymy wysokość od parapetu zewnętrznego do dolnej krawędzi węgarka i dodajemy 3.5 cm w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku.

W praktyce wygląda to tak

Szerokość otworu 1,8 m tj. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) to jest 1870 mm
Wysokość otworu 1,7 m tj.1700 mm + 35 mm to jest 1735 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1870 mm wysokość 1735 mm
W/w pomiar przewidywał wymianę parapetu na nowy o grubości ok 30 mm 

Aby nie ponosić odpowiedzialności za błędy w wymierzeniu okna rekomenduje się zlecenie wykonania takowego pomiaru przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtiges Ausmessen der Fenster noch vor deren Einkauf ist eine der wichtigsten Tätigkeiten, die deren richtige Funktionsweise bestimmt.

 

Fenster richtig ausmessen 

Die Maße des Fensters sollen richtige Einstellung und Horizontierung ermöglichen. Für Einhaltung der richtigen Fensterfunktionstüchtigkeit soll ein entsprechender Raum zwischen dem Fenster und der Wand freigelassen werden. Die Breite der Einbauspiels (der Spalte) hängt mit der Farbe, Größe und dem Fensterwerkstoff  zusammen. Empfohlene Spaltenbreiten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Meistens werden die Fenster in den Öffnungen mit und ohne Anschlag eingebaut.

 

   

Fenster für Öffnungen ohne Anschlag

Empfohlene Spaltenbreite zwischen der Wand und dem Fenster für die Fenster ohne Anschlag in [mm]. 

 

 

Breite bis 1500

Breite bis 2500

Breite bis 3500

Breite bis 4500

PVC weiß

8 – 10

8 - 15

10 - 20

10 - 25

PVC farbig

8 - 15

10 - 20

10 - 15

12 - 30

 

BEIM AUSMESSEN DER FENSTERHÖHE SOLLTE MAN EIN EINBAUSPIEL AM UNTEREN TEIL DES FENSTERS, UNTER DEM DAS 30 MM HOHE MONTAGEBAND EINGESETZ WIRD, SICHERSTELLEN!

Beispiel für richtiges Ausmessen des Kunststofffensters (Öffnung ohne Anschlag)

Eingangsdaten: Kunststofffenster, weiß, breite bis 2500 mm.

 • Die Öffnungsbreite messen und sie um 30 mm verringern.
 • Die Öffnungshöhe messen und sie um 50 mm verringern (20 mm für die Spalte oben und 30 mm für das Montageprofil unten)

 

Praktisches Beispiel:

 • Maße der Öffnung (Breite x Höhe): 2000 x 1800 mm
 • Maße des Fensters mit Berücksichtigung von den oberen Regeln:

-       Breite: 2000 mm – 30 mm = 1970 mm

-       Höhe: 1800 mm – 50 mm = 1750 mm

Maße des Fenster: 1970 x 1750 mm

 

 

Fenster für Öffnungen mit Anschlag

Empfohlene Spaltenbreite zwischen der Wand und dem Fenster für die Fenster mit Anschlag in [mm].

 

 

Breite bis 2500

Breite bis 3500

Breite bis 4500

PVC weiß

8 – 10

8 - 10

8 - 15

PVC farbig

8 - 10

8 - 15

8 - 20

 

 

 

 

 

Beispiel für richtiges Ausmessen des Kunststofffensters (Öffnung mit Anschlag)

Eingangsdaten: Kunststofffenster, weiß, breite bis 2500 mm.

 • Die Öffnungsbreite an engster Stelle messen um sie um 70 mm erhöhen (je 35 mm für jede Seite) zwecks Erlangung des symmetrischen Aussehens des Fensters von außen.
 • Die Öffnungshöhe von der äußeren Fensterbank bis zum unteren Rand des Anschlags messen und sie zwecks Erlangung des symmetrischen Aussehens des Fensters von außen um 35 mm erhöhen.

 

Praktisches Beispiel:

 • Maße der Öffnung (Breite x Höhe): 1800 x 1700 mm
 • Maße des Fensters mit Berücksichtigung von den oberen Regeln:

-       Breite: 1800 mm + 70 mm (2 x 35 mm) = 1870 mm

-       Höhe: 1700 mm + 35 mm = 1735 mm

Maße des Fenster: 1870 x 1735 mm

 

 

 

 

 

            Prawidłowe wymierzenie okna jeszcze przed samym zakupem jest jedną z ważniejszych czynności determinujących jego prawidłową funkcjonalność.

Jak zmierzyć okno

Okno powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. Dla  zachowania prawidłowej funkcjonalności okna, powinna być zachowana odpowiednia przestrzeń pomiędzy oknem, a ścianą. Szerokość luzu (szczeliny) jest uzależniona od koloru, wielkości oraz materiału z jakiego wykonane jest okno. Zalecane szerokości szczelin przedstawia poniższa tabela.

Najczęściej spotykane otwory, w których montowane są okna to otwory bezwęgarkowe i węgarkowe.

Przekrój poziomy:

 

                                     

             otwór bezwęgarkowy                                                                      otwór węgarkowy

 

Dla okien montowanych w otworach bezwęgarkowych zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to: 

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien bez węgarka w mm.

szer. do 1500

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

10 do 20

10 do 25

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 15

10 do 20

10 do 25

12 do 30

 

Uwaga: przy mierzeniu wysokości okien powinno się zapewnić luz na dole okna, pod którym zostanie zamontowana listwa montażowa o wysokości 30 mm.

 

Przykład jak zmierzyć okno pcv białe o szerokości do 2,5 m (otwór bez węgarka)

 

Mierzymy szerokość otworu i odejmujemy 3 cm. Następnie mierzymy wysokość otworu i odejmujemy 5 cm ( 3 cm na listwę montażową i 2 cm szczelina na górze)

W praktyce wygląda to tak:

Szerokość otworu 2 m tj.2000 mm minus 30 mm (2x15mm) to jest 1970 mm
Wysokość otworu 1,8 m tj 1800 mm minus 50 mm (30 mm listwa montażowa plus 20 mm szczelina na górze okna ) to jest 1750 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1970 mm wysokość 1750 mm

 

 

 

 

Dla okien montowanych w otworach węgarkowych, zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to:

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien z węgarkiem w mm.

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 10

8 do 15

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

8 do 20

 

Przykład jak zmierzyć okno pvc białe o szerokości do 2,5 m.  (otwór z węgarkiem)

 

Mierzymy szerokość otworu w najwęższym miejscu i dodajemy 7 cm (po 3,5 cm na każdy bok) w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku)
Następnie mierzymy wysokość od parapetu zewnętrznego do dolnej krawędzi węgarka i dodajemy 3.5 cm w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku.

W praktyce wygląda to tak

Szerokość otworu 1,8 m tj. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) to jest 1870 mm
Wysokość otworu 1,7 m tj.1700 mm + 35 mm to jest 1735 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1870 mm wysokość 1735 mm
W/w pomiar przewidywał wymianę parapetu na nowy o grubości ok 30 mm 

Aby nie ponosić odpowiedzialności za błędy w wymierzeniu okna rekomenduje się zlecenie wykonania takowego pomiaru przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen?

Anrufen +48 533 336 148

Mehr Informationen →
Noch Fragen?

Fragen Sie unseren Spezialisten per E-Mail

Kontaktformular →
BRAUCHEN SIE MEHR?

Unsere Realisierungen

Unsere Produkte gewährleisten die höchste Qualität. Lernen Sie unsere Realisationen kennen.

Unsere Realisierungen
Strona nie wspiera trybu krajobrazowego. Prosimy o obrócenie urządzenia.