Regler

SÆLGBETINGELSER

§ 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

  1. Online- butik på www.e-sapor.com drives af firma med navn og adresse: Fabrik af Vinduer og Døre SAPOR Selskabet med begrænset anvsar, gade:  Poznańska 39 byen: Niepruszewo, postnummer: 64-320 Buk, CPR: 7772883776, virksomhedens skattenummer: 300188112, i det følgende benævnt en Sælger.

 

§ 2. BETINGELSER FOR BESTILLINGER OG DERES REALISATIONER

  1. Online - butikkens på www.e-sapor.com kunder kan kun være voksne personer, i det følgende benævnt en Køber.
  2. Via hjemmesiden på www.e-sapor.com kan Køberen bestille produkter 24 timer i døgnet.
  3. Køberen bestiller ved at angive og vælge et produkt, som den er interesseret i og konfigurer produktet efter dens egne ønsker og ved hjælp af en konfiguration, som står til  rådighed på hjemmesiden.
  4. Produktet bliver oprettet af Køberen og det bestilles ved at bruge en funktion "Køb nu" og derefter skal man gå til "Bestilling", hvor Køberen angiver alle nødvendige data for at komme til næste trin:

4.1. "Bestilling".

4.2. "Bestillingsformular".

4.3. "Data til forsendelsen".

4.4. "Yderligere omkostninger"

4.5. "Betalingsystem"

4.6. "Sammenfattning af indkøb".

5. For at kunne købe i online- butikken på www.e-sapor.com er ingen registrering nødvendig.

6. Ved at bestille produkter indgår Køberen en kontrakt om salg med Sælgeren vedrørende de bestilte produkter.

7. Bestillingen udføres til en adresse, som bliver angivet af Køberen i en bestilling.

8. Udførelsen af en bestilling begynder med modtagelsen af ​​betaling på Sælgerens konto og den vellykkede bekræftelse af Køberen.

9. Sælgeren er ikke ansvarlig for en manglende eller forsinket levering af produktet i et tilfælde af en forkert angivet leveringsadresse, som Køberen skrev i en bestilingen.

10. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte at bestilling i følgende tilfælde:

10.1. Der forekommer nogle tekniske årsager, som f.eks. nogle fejl i bestilling, som kan resultere i ét eller andet tab enten af Køberen eller Sælgeren.

10.2. Kundeservice har ikke modtaget fra Køberen en endelig bekræfte af bestilling.

10.3. Køberen foretager ikke en krævet indbetaling.

10.3. Kupujący nie dokona wymaganej płatnosci.

10.4. Det bestilte produkt opfylder ikke den garanti, som Sælgeren har givet.

10.5. Sælgeren kan af nogle grundene, som er uafhængige af den selv ikke være i stand til at realisere en bestilling.

§ 3. PRISER

1. Priserne, som er angivet i online- butik på www.e-sapor.com er udtrykt i EUR inklusive moms. 

2. Prisen på produktet er bindende og endeligt på tidspunktet hvor Køberen bestiller et produkt.  

3. Hvis Køberen ændrer konfigurationen af produktet efter bestilling forbeholder sig Sælgeren ret til at ændre prisen på produktet.

4. Oplysninger om den samlede værdi af produktet præsenteres for Køberen efter afslutning af alle trin i "Bekendtgørelsen" § 2, nr. 4 .

5. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priserne på produkter, på tilbuddet og til at indføre nye produkter til at tilbyde, at gennemføre og annullere nogle salgkampagner eller udsalg.

§ 4. BETALINGBETINGELSER

1. Hvordan kan man betale for det bestillte produkt: 

1.1. Bestilling:

a) Køberen betaler 50% af værdi af bestilling ved at overføre pengen til den udpegede bank konto af Sælgeren,

b) de resterende 50% af værdi af bestilling betaler Køberen ved at overføre pengen til den udpegede bank konto af Sælgeren før afsendelsen af det bestillte produkt.

§ 5.ÆNDRINGER I BESTILLING

 

1. Køberen kan foretage ændringer i bestilling indtil tiltrædelse af den.

2. På grund af, at alle produkter i online-butik på www.e-sapor.com blivet lavet efter en individuell bestilling, kan Køberen ikke annullere eller ændre den efter bestilling bliver accepteret og overført til at opnå.

3. Ændringer kan kun gøres ved at kontakte vores kundeserviceafdeling via telefon eller e-mail.

4. Enhver ændring i en kompleks bestilling skal bekræftes med Køberens underskrift i „Bekræftelsen af bestilling" og sendes med fax eller e-mail til vores kundeservice.

 

§ 6. LEVERING

1. Leveringstid fastsættes for enhver Køber individuelt.

2. Leveringstiden afhænger af: type af det bestillte produkt, farve og type af ruder osv. Oplysninger om gennemførelsen af bestilling kan ses på "Bekræftelsen af bestilling".

3. De bestilte produkter kan afhentes af Køberen personligt eller leveres mod betaling til en angivet adresse.

4. På grund af størrelsen og vægten af produkter skal Køberen sikre en aflæsning i leveringsstedet.

5. Når produkter bliver leveret til Køberen er den forpligtet til at kontrollere tilstanden af varer i overværelse af leverandør.

6. Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser, som ikke skyldes af dens egne fejl.

 

§ 7. GARANTI OG KLAGER

1. Alle produkter, der sælges af Sælgeren har en garanti af producenter. Vilkår og betingelser af garantier er beskrevet i garantidokumenter, som leveres sammen med produkter.  

2. Reparaturperiode af produkter med garanti forlænger ikke garantiperioden af produktet.

3. Periode mellem anmeldelse af nogen fejl ​​og installetion af et nyt element i stedet for det defekte, forlænger heller ikke garantiperioden af produktet.

4. Garantiens rettigheder omfatter:

a) en garantireparatur af nogle elementer i vinduer eller døre

b) udskifting af tilsvarende elementer i PVC- og Aluminium- vinduer eller døre.

5. Det er Sælgeren, som bestemmer om måden af fejlfjernelsen af vinduer/døre eller nogle elementer heraf (dvs. reparation eller deludskiftning).

6. Køberen er forpligtet til at straks underrette Sælgeren om en fejl i et element af vinduer eller døre ( en klage), under risiko om at miste garantien. Hvis omstændighederne kræver det, er Køberen forpligtet til at foretage nogle aktiviteter, der sigter på at fjerne eller reducere risikoen for skader i forbindelse med ​​en fejl i et element i vinduer/døre, men disse aktiviteter kan ikke påvirke de vilkår og betingelser i henhold til garantien.

7. Alle produkter, som er tilgængelige i online-butik på www.e-sapor.com har en garanti hvis: 

a) de har fabrikfejl,

b) de er blevet mekanisk beskadiget under transporten (gælder ikke for en transport, som er arrangeret af Køberen),

c) produktet er ikke foreneligt med produktet specificeret i bestilling,

8. Sælgeren skal inden for 30 arbejdsdage behandle klagen og meddele Køberen om måden, som klager bliver behandlet på.

9. En forudsætning til at Sælgeren undersøger klagen er at Køberen leverer til vores kundeservice en komplet dokumentation om produktet (beskrivelse, billeder, video, osv.) sammen med en kopi af fakturaen.

10. Efter en garantireparation eller garantiudskiftig af de defekte del optages der en rapport af en garantireparation/ en garantiudskifting, som skal indeholde følgende informatoner: metode og type af fejlfjernelse, datoen af fejlfjernelsen, enheden, der udførete reparation eller udskiftning. Rapporten skal underskrives af Køberen eller enheden, som har gjort en garantireparation/garantiudskiftning af del.

11. Der tillades ikke at udføre en garantireparation eller en garantiudskiftning eller demontering af en defekt del af en fremmed enhed, som ikke er Sælgeren selv eller en enhed, som ikke blev udpeget af Sælgeren til at gøre det.

12. Alle produkter, som er tilgængelige i online-butik på www.e-sapor.com er ikke dækket af garantien, hvis: 

a) de har forskelle på grund af nogle individuelle indstillinger på Køberens computer (farve, proportioner, etc.).

b) de blev mekanisk beskadiget under en forkert installation eller brug,

c) de blev beskadiget ved langvarig udsættelse for faktorer som fugt, sollys, etc., 

d) ikke blev udsat for en ordentlig periodisk vedligeholdelse.

13. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader, som er forårsaget under transport af produkter og som ikke blev bekræftet af Køberen ved modtagelsen af produkter.

14. Ingen klager vedrørende skader under transport vil blive behandlet uden en skriftlig beskadigelsesprotokoll, som skal blive skrevet ved modtagelse af varer i overværelse af den person, som aflevedere det.

15. Køberen mister garantien automatisk, hvis:

a) der foretages nogle ændringer eller modifikationer af PVC- og aluminium- døre og vinduer uden samtykke fra Sælgeren;

b) der foretages nogle reparationer af andre enheder end Sælgeren eller af en enhed, som ikke blev accepteret af Sælgeren før;

c) vinduer eller dør blev installeret forkert eller uden nogen teknisk viden om hvordan det skal gøres;

d) døre og vinduer anvendes på en måde, der strider mod deres formål;

e) der bruges vinduer og døre ikke i overensstemmelse med den tekniske beskrivelse;

f) garantibeviset er ulæseligt, blev forfalsket, omlavet, eller der er rimelig tvivl om dokumentets ægthed;

g) vinduer og døre eller deres elementer blev afmonteret af Køberen (eller af en tredje person).

16. Sælgeren:

a) er ikke ansvarlig for eventuelle skader på vinduer og døre eller deres dele, som skete i følge af tilfældige begivenheder, som er uafhængige af Sælgeren, som f.eks.: brand, oversvømmelse, oversvømmede rumme, atmosfæriske udledninger, krig,

b) er ikke ansvarlig for mekanisk beskadigelse af ruder,

c) er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af grove rengøringsmidler, bånd, ætsende kemikalier, syrer eller opløsningsmidler.

17. Sælgerens ansvar er begrænset til forsætlighed. Udover det er Sælgeren ikke ansvarlig for nogle tabte fortjeneste af Køberen og andre indirekte omkostninger, som er forbundet med skader af vinduer og døre.

18. Ifølge art. 10, punkt 3, § 4 i loven findes der ikke nogen fortrydelsesret, fordi denne ret ikke gælder for produkter, som bliver lavet efter en individuel bestilling. I dette tilfælde er det ikke muligt at ændre specifikationen af ​​varer eller annullere bestilling , som allerede bliver udført.

 

§ 8. ANDRE INFORMATIONER 

Sælgeren garanterer for Køberen en fuldstændig beskyttelse af dens personlige data, der blev tilgængelige under bestilling af produkter. I henhold til den gældende lov vil disse data udelukkende anvendes i forbindelse med nogle kommercielle oplysninger.

2. Ved hjælp af produktkonfigurator kan Køberen vælge en konfiguration af vinduer, som den har lyst til, men nogle gange kan det være umuligt af tekniske årsager at konfigurere en eller anden kombination og realisere den - i dette tilfælde vil Køberen blive underrettet om det når bestillingen skal bekræftes.

3. Forskelle, som er sket ifølge kundens individuelle indstillinger på computer (farve, proportioner, etc.) kan ikke være et grundlag for en klage eller tilbagelevering af produkter, som blev købt i online-butik på www.e-sapor.com. For at undgå en sådan situation er det muligt at vælge en farve før - i dette tilfælde bedes der at kontakte vores kundeservice.

4. Resultaten, som bliver beregnet og angivet af konfigurator af varmeisolering (Uw) bruges kun som et hjælpemiddel til producenten, når der erklæres en varmetransmissionskoefficient for vinduer. Online-butik på www.e-sapor.com er ikke ansvarlig for de resultater, der er beregnet ved hjælp af konfiguratoren.
5. Priserne i online-butik på www.e-sapor.com er kun gyldige inden for hjemmesiden.

6. Produkter, som blev købt gennem online- butik på www.e-sapor.com kan ikke tilbageleveres. Disse produkter er produceret på individuele bestillinger og efter individuelle behøv for Køberen (produktion dedikeret til kunden). Derfor er disse produkter ikke underlagt nogle bestemmelser, som taler om muligheden for tilbagelevering af varer, som blev bestilt via internettet inden for 10 dage fra inskøbsdatoen.

7. Alle eventuelle tilfælde, som ikke er fastsat i disse regler beskrevet her, skal blive løst i henhold til bestemmelserne i Den Borgerlige Lovbog.

8. Eventuelle stid, der kan opstå, vil Parterne forelægge for afgørelse for den kompetente domstol i byen Poznań.

1. Køberen bestiller ved at angive og vælge et produkt, som den er interesseret i og konfigurer produktet efter dens egne ønsker og ved hjælp af en konfiguration, som står til  rådighed på hjemmesiden.

2. Produktet bliver oprettet af Køberen og det bestilles ved at bruge en funktion "Køb nu" og derefter skal man gå til "Bestilling", hvor Køberen angiver alle nødvendige data for at komme til næste trin:

 

4.1. "Bestilling".

4.2. "Bestillingsformular".

4.3. "Data til forsendelsen".

4.4. "Yderligere omkostninger."

4.5. "Betalingsystem."

4.6. "Sammenfattning af indkøb."

5. For at kunne købe i online- butikken på www.e-sapor.com er ingen registrering nødvendig.

6. Ved at bestille produkter indgår Køberen en kontrakt om salg med Sælgeren vedrørende de bestilte produkter.

7. Bestillingen udføres til en adresse, som bliver angivet af Køberen i en bestilling.

8. Udførelsen af en bestilling begynder med modtagelsen af ​​betaling på Sælgerens konto og den vellykkede bekræftelse af Køberen.

9. Sælgeren er ikke ansvarlig for en manglende eller forsinket levering af produktet i et tilfælde af en forkert angivet leveringsadresse, som Køberen skrev i en bestilingen.

10. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte at bestilling i følgende tilfælde:

10.1. Der forekommer nogle tekniske årsager, som f.eks. nogle fejl i bestilling, som kan resultere i ét eller andet tab enten af Køberen eller Sælgeren.

10.2. Kundeservice har ikke modtaget fra Køberen en endelig bekræfte af bestilling.

10.3. Køberen foretager ikke en krævet indbetaling.

10.4. Det bestilte produkt opfylder ikke den garanti, som Sælgeren har givet.

10.5. Sælgeren kan af nogle grundene, som er uafhængige af den selv ikke være i stand til at realisere en bestilling.

SÆLGBETINGELSER

§ 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

  1. Online- butik på www.e-sapor.com drives af firma med navn og adresse: Fabrik af Vinduer og Døre SAPOR Selskabet med begrænset anvsar, gade:  Poznańska 39 byen: Niepruszewo, postnummer: 64-320 Buk, CPR: 7772883776, virksomhedens skattenummer: 300188112, i det følgende benævnt en Sælger.

 

§ 2. BETINGELSER FOR BESTILLINGER OG DERES REALISATIONER

  1. Online - butikkens på www.e-sapor.com kunder kan kun være voksne personer, i det følgende benævnt en Køber.
  2. Via hjemmesiden på www.e-sapor.com kan Køberen bestille produkter 24 timer i døgnet.
  3. Køberen bestiller ved at angive og vælge et produkt, som den er interesseret i og konfigurer produktet efter dens egne ønsker og ved hjælp af en konfiguration, som står til  rådighed på hjemmesiden.
  4. Produktet bliver oprettet af Køberen og det bestilles ved at bruge en funktion "Køb nu" og derefter skal man gå til "Bestilling", hvor Køberen angiver alle nødvendige data for at komme til næste trin:

4.1. "Bestilling".

4.2. "Bestillingsformular".

4.3. "Data til forsendelsen".

4.4. "Yderligere omkostninger"

4.5. "Betalingsystem"

4.6. "Sammenfattning af indkøb".

5. For at kunne købe i online- butikken på www.e-sapor.com er ingen registrering nødvendig.

6. Ved at bestille produkter indgår Køberen en kontrakt om salg med Sælgeren vedrørende de bestilte produkter.

7. Bestillingen udføres til en adresse, som bliver angivet af Køberen i en bestilling.

8. Udførelsen af en bestilling begynder med modtagelsen af ​​betaling på Sælgerens konto og den vellykkede bekræftelse af Køberen.

9. Sælgeren er ikke ansvarlig for en manglende eller forsinket levering af produktet i et tilfælde af en forkert angivet leveringsadresse, som Køberen skrev i en bestilingen.

10. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte at bestilling i følgende tilfælde:

10.1. Der forekommer nogle tekniske årsager, som f.eks. nogle fejl i bestilling, som kan resultere i ét eller andet tab enten af Køberen eller Sælgeren.

10.2. Kundeservice har ikke modtaget fra Køberen en endelig bekræfte af bestilling.

10.3. Køberen foretager ikke en krævet indbetaling.

10.3. Kupujący nie dokona wymaganej płatnosci.

10.4. Det bestilte produkt opfylder ikke den garanti, som Sælgeren har givet.

10.5. Sælgeren kan af nogle grundene, som er uafhængige af den selv ikke være i stand til at realisere en bestilling.

§ 3. PRISER

1. Priserne, som er angivet i online- butik på www.e-sapor.com er udtrykt i EUR inklusive moms. 

2. Prisen på produktet er bindende og endeligt på tidspunktet hvor Køberen bestiller et produkt.  

3. Hvis Køberen ændrer konfigurationen af produktet efter bestilling forbeholder sig Sælgeren ret til at ændre prisen på produktet.

4. Oplysninger om den samlede værdi af produktet præsenteres for Køberen efter afslutning af alle trin i "Bekendtgørelsen" § 2, nr. 4 .

5. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priserne på produkter, på tilbuddet og til at indføre nye produkter til at tilbyde, at gennemføre og annullere nogle salgkampagner eller udsalg.

§ 4. BETALINGBETINGELSER

1. Hvordan kan man betale for det bestillte produkt: 

1.1. Bestilling:

a) Køberen betaler 50% af værdi af bestilling ved at overføre pengen til den udpegede bank konto af Sælgeren,

b) de resterende 50% af værdi af bestilling betaler Køberen ved at overføre pengen til den udpegede bank konto af Sælgeren før afsendelsen af det bestillte produkt.

§ 5.ÆNDRINGER I BESTILLING

 

1. Køberen kan foretage ændringer i bestilling indtil tiltrædelse af den.

2. På grund af, at alle produkter i online-butik på www.e-sapor.com blivet lavet efter en individuell bestilling, kan Køberen ikke annullere eller ændre den efter bestilling bliver accepteret og overført til at opnå.

3. Ændringer kan kun gøres ved at kontakte vores kundeserviceafdeling via telefon eller e-mail.

4. Enhver ændring i en kompleks bestilling skal bekræftes med Køberens underskrift i „Bekræftelsen af bestilling" og sendes med fax eller e-mail til vores kundeservice.

 

§ 6. LEVERING

1. Leveringstid fastsættes for enhver Køber individuelt.

2. Leveringstiden afhænger af: type af det bestillte produkt, farve og type af ruder osv. Oplysninger om gennemførelsen af bestilling kan ses på "Bekræftelsen af bestilling".

3. De bestilte produkter kan afhentes af Køberen personligt eller leveres mod betaling til en angivet adresse.

4. På grund af størrelsen og vægten af produkter skal Køberen sikre en aflæsning i leveringsstedet.

5. Når produkter bliver leveret til Køberen er den forpligtet til at kontrollere tilstanden af varer i overværelse af leverandør.

6. Sælgeren er ikke ansvarlig for forsinkelser, som ikke skyldes af dens egne fejl.

 

§ 7. GARANTI OG KLAGER

1. Alle produkter, der sælges af Sælgeren har en garanti af producenter. Vilkår og betingelser af garantier er beskrevet i garantidokumenter, som leveres sammen med produkter.  

2. Reparaturperiode af produkter med garanti forlænger ikke garantiperioden af produktet.

3. Periode mellem anmeldelse af nogen fejl ​​og installetion af et nyt element i stedet for det defekte, forlænger heller ikke garantiperioden af produktet.

4. Garantiens rettigheder omfatter:

a) en garantireparatur af nogle elementer i vinduer eller døre

b) udskifting af tilsvarende elementer i PVC- og Aluminium- vinduer eller døre.

5. Det er Sælgeren, som bestemmer om måden af fejlfjernelsen af vinduer/døre eller nogle elementer heraf (dvs. reparation eller deludskiftning).

6. Køberen er forpligtet til at straks underrette Sælgeren om en fejl i et element af vinduer eller døre ( en klage), under risiko om at miste garantien. Hvis omstændighederne kræver det, er Køberen forpligtet til at foretage nogle aktiviteter, der sigter på at fjerne eller reducere risikoen for skader i forbindelse med ​​en fejl i et element i vinduer/døre, men disse aktiviteter kan ikke påvirke de vilkår og betingelser i henhold til garantien.

7. Alle produkter, som er tilgængelige i online-butik på www.e-sapor.com har en garanti hvis: 

a) de har fabrikfejl,

b) de er blevet mekanisk beskadiget under transporten (gælder ikke for en transport, som er arrangeret af Køberen),

c) produktet er ikke foreneligt med produktet specificeret i bestilling,

8. Sælgeren skal inden for 30 arbejdsdage behandle klagen og meddele Køberen om måden, som klager bliver behandlet på.

9. En forudsætning til at Sælgeren undersøger klagen er at Køberen leverer til vores kundeservice en komplet dokumentation om produktet (beskrivelse, billeder, video, osv.) sammen med en kopi af fakturaen.

10. Efter en garantireparation eller garantiudskiftig af de defekte del optages der en rapport af en garantireparation/ en garantiudskifting, som skal indeholde følgende informatoner: metode og type af fejlfjernelse, datoen af fejlfjernelsen, enheden, der udførete reparation eller udskiftning. Rapporten skal underskrives af Køberen eller enheden, som har gjort en garantireparation/garantiudskiftning af del.

11. Der tillades ikke at udføre en garantireparation eller en garantiudskiftning eller demontering af en defekt del af en fremmed enhed, som ikke er Sælgeren selv eller en enhed, som ikke blev udpeget af Sælgeren til at gøre det.

12. Alle produkter, som er tilgængelige i online-butik på www.e-sapor.com er ikke dækket af garantien, hvis: 

a) de har forskelle på grund af nogle individuelle indstillinger på Køberens computer (farve, proportioner, etc.).

b) de blev mekanisk beskadiget under en forkert installation eller brug,

c) de blev beskadiget ved langvarig udsættelse for faktorer som fugt, sollys, etc., 

d) ikke blev udsat for en ordentlig periodisk vedligeholdelse.

13. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader, som er forårsaget under transport af produkter og som ikke blev bekræftet af Køberen ved modtagelsen af produkter.

14. Ingen klager vedrørende skader under transport vil blive behandlet uden en skriftlig beskadigelsesprotokoll, som skal blive skrevet ved modtagelse af varer i overværelse af den person, som aflevedere det.

15. Køberen mister garantien automatisk, hvis:

a) der foretages nogle ændringer eller modifikationer af PVC- og aluminium- døre og vinduer uden samtykke fra Sælgeren;

b) der foretages nogle reparationer af andre enheder end Sælgeren eller af en enhed, som ikke blev accepteret af Sælgeren før;

c) vinduer eller dør blev installeret forkert eller uden nogen teknisk viden om hvordan det skal gøres;

d) døre og vinduer anvendes på en måde, der strider mod deres formål;

e) der bruges vinduer og døre ikke i overensstemmelse med den tekniske beskrivelse;

f) garantibeviset er ulæseligt, blev forfalsket, omlavet, eller der er rimelig tvivl om dokumentets ægthed;

g) vinduer og døre eller deres elementer blev afmonteret af Køberen (eller af en tredje person).

16. Sælgeren:

a) er ikke ansvarlig for eventuelle skader på vinduer og døre eller deres dele, som skete i følge af tilfældige begivenheder, som er uafhængige af Sælgeren, som f.eks.: brand, oversvømmelse, oversvømmede rumme, atmosfæriske udledninger, krig,

b) er ikke ansvarlig for mekanisk beskadigelse af ruder,

c) er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af grove rengøringsmidler, bånd, ætsende kemikalier, syrer eller opløsningsmidler.

17. Sælgerens ansvar er begrænset til forsætlighed. Udover det er Sælgeren ikke ansvarlig for nogle tabte fortjeneste af Køberen og andre indirekte omkostninger, som er forbundet med skader af vinduer og døre.

18. Ifølge art. 10, punkt 3, § 4 i loven findes der ikke nogen fortrydelsesret, fordi denne ret ikke gælder for produkter, som bliver lavet efter en individuel bestilling. I dette tilfælde er det ikke muligt at ændre specifikationen af ​​varer eller annullere bestilling , som allerede bliver udført.

 

§ 8. ANDRE INFORMATIONER 

Sælgeren garanterer for Køberen en fuldstændig beskyttelse af dens personlige data, der blev tilgængelige under bestilling af produkter. I henhold til den gældende lov vil disse data udelukkende anvendes i forbindelse med nogle kommercielle oplysninger.

2. Ved hjælp af produktkonfigurator kan Køberen vælge en konfiguration af vinduer, som den har lyst til, men nogle gange kan det være umuligt af tekniske årsager at konfigurere en eller anden kombination og realisere den - i dette tilfælde vil Køberen blive underrettet om det når bestillingen skal bekræftes.

3. Forskelle, som er sket ifølge kundens individuelle indstillinger på computer (farve, proportioner, etc.) kan ikke være et grundlag for en klage eller tilbagelevering af produkter, som blev købt i online-butik på www.e-sapor.com. For at undgå en sådan situation er det muligt at vælge en farve før - i dette tilfælde bedes der at kontakte vores kundeservice.

4. Resultaten, som bliver beregnet og angivet af konfigurator af varmeisolering (Uw) bruges kun som et hjælpemiddel til producenten, når der erklæres en varmetransmissionskoefficient for vinduer. Online-butik på www.e-sapor.com er ikke ansvarlig for de resultater, der er beregnet ved hjælp af konfiguratoren.
5. Priserne i online-butik på www.e-sapor.com er kun gyldige inden for hjemmesiden.

6. Produkter, som blev købt gennem online- butik på www.e-sapor.com kan ikke tilbageleveres. Disse produkter er produceret på individuele bestillinger og efter individuelle behøv for Køberen (produktion dedikeret til kunden). Derfor er disse produkter ikke underlagt nogle bestemmelser, som taler om muligheden for tilbagelevering af varer, som blev bestilt via internettet inden for 10 dage fra inskøbsdatoen.

7. Alle eventuelle tilfælde, som ikke er fastsat i disse regler beskrevet her, skal blive løst i henhold til bestemmelserne i Den Borgerlige Lovbog.

8. Eventuelle stid, der kan opstå, vil Parterne forelægge for afgørelse for den kompetente domstol i byen Poznań.

1. Køberen bestiller ved at angive og vælge et produkt, som den er interesseret i og konfigurer produktet efter dens egne ønsker og ved hjælp af en konfiguration, som står til  rådighed på hjemmesiden.

2. Produktet bliver oprettet af Køberen og det bestilles ved at bruge en funktion "Køb nu" og derefter skal man gå til "Bestilling", hvor Køberen angiver alle nødvendige data for at komme til næste trin:

 

4.1. "Bestilling".

4.2. "Bestillingsformular".

4.3. "Data til forsendelsen".

4.4. "Yderligere omkostninger."

4.5. "Betalingsystem."

4.6. "Sammenfattning af indkøb."

5. For at kunne købe i online- butikken på www.e-sapor.com er ingen registrering nødvendig.

6. Ved at bestille produkter indgår Køberen en kontrakt om salg med Sælgeren vedrørende de bestilte produkter.

7. Bestillingen udføres til en adresse, som bliver angivet af Køberen i en bestilling.

8. Udførelsen af en bestilling begynder med modtagelsen af ​​betaling på Sælgerens konto og den vellykkede bekræftelse af Køberen.

9. Sælgeren er ikke ansvarlig for en manglende eller forsinket levering af produktet i et tilfælde af en forkert angivet leveringsadresse, som Køberen skrev i en bestilingen.

10. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte at bestilling i følgende tilfælde:

10.1. Der forekommer nogle tekniske årsager, som f.eks. nogle fejl i bestilling, som kan resultere i ét eller andet tab enten af Køberen eller Sælgeren.

10.2. Kundeservice har ikke modtaget fra Køberen en endelig bekræfte af bestilling.

10.3. Køberen foretager ikke en krævet indbetaling.

10.4. Det bestilte produkt opfylder ikke den garanti, som Sælgeren har givet.

10.5. Sælgeren kan af nogle grundene, som er uafhængige af den selv ikke være i stand til at realisere en bestilling.
Har du spørgsmål?

Ring +48 533 336 148

Yderligere oplysninger →
ER DU I TVIVL?

Spørg vores specialist på mail

Kontaktformular →
HAR DU BRUG FOR MERE?

Se vores projekter

Ved at bruge vores produkter, kan du være sikker på, at de er af den højeste kvalitet.

Check vores projekter
Strona nie wspiera trybu krajobrazowego. Prosimy o obrócenie urządzenia.