How to take measurements

Correct measuring of a window even before the purchase is one of more important steps which determines its proper functionality.

How to measure a window

The dimensions of a window should enable its correct positioning and levelling. In order to maintain the proper functionality of a window, appropriate space should be kept between a window and the wall. The width of the clearing (a gap) depends on the colour, size and material of the window. The recommended gap width is presented in the table below.

The most common openings for installing windows are openings without a jamb and with a jamb.

 

   

 

For windows installed in openings without jambs, the recommended width of the gap between the wall and the window is:

 

 

 

Recommended width of gaps between the wall and the window, for windows without a jamb, in mm.

width up to 1500

width up to 2500

width up to 3500

width up to 4500

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 15

10 to 20

10 to 25

Pvc kolor min. i max szczelina

8 to 15

10 to 20

10 to 25

12 to 30

 

Note: when measuring the height of a window, you should leave some space under the window where a 30-mm high mounting bar will be installed. 

 

An example how to measure a pcv white window with the width of up to 2.5 m (opening without a jamb)

Measure the width of the opening and deduct 3 cm. Then measure the height of the opening and deduct 5 cm (3 cm for the mounting bar and 2 cm for the gap at the top)

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 2m, i.e. 2000 mm minus 30 mm (2x15mm) gives 1970 mm
The height of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm minus 50 mm (30 mm for the mounting bar plus 20 mm for the gap at the top of the window) gives 1750 mm

You should order a window with the dimensions: width 1970 mm, height 1750 mm

 

 

 

 

For windows installed in openings with jambs, the recommended width of the gap between the wall and the window is:

 

 

Recommended width of gaps between the wall and the window for windows with a jamb, in mm.

Width up to 2500

Width up to 3500

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 10

Pvc colour min. and max gap

8 to 10

8 to 15

 

 

An example how to measure a pvc white window with the width of up to 2.5m (an opening with a jamb).

 

Measure the width of the opening in its narrowest place and add 7 cm (3.5 cm for each side) to achieve a symmetrical view of the windows from outside of the building)
Then, measure the height from the outside windowsill to the bottom edge of the jamb and add 3.5 cm to achieve a symmetrical view of the windows from outside of the building.

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) gives 1870 mm
The height of the opening - 1.7 m, i.e.1700 mm + 35 mm gives 1735 mm

You should order a window with the dimensions: width 1870 mm, height 1735 mm 
The above measurement provided for the replacement of the windowsill with a new one of the approximate thickness of 30mm. 

To avoid responsibility for measurement errors, it is recommended to commission such measurement to authorised persons or installation companies.

Correct measuring of a window even before the purchase is one of the more important steps which determines its proper functionality.

How to measure a window

The dimensions of a window should enable its correct positioning and levelling. In order to maintain the proper functionality of a window, appropriate space should be kept between a window and the wall. The width of the clearing (a gap) depends on the colour, size and material of the window. The recommended clearing width is presented in the table below.

The most common openings for installing windows are openings without a jamb and with a jamb.

 

 

 

Recommended width of gaps between the wall and the window, for windows without a jamb, in mm.

 

Width up to 1500

Width up to do 2500

Width up to 3500

Width up to 4500

 

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 15

10 to 20

 

Pvc colour, min. and max gap

8 to 15

10 to 20

10 to 25

 

Note: when measuring the height of a window, you should leave some space under the window where a 30-mm high mounting bar will be installed.

An example how to measure a pcv white window with the width of up to 2.5 m (an opening without a jamb)

Measure the width of the window and deduct 3 cm. Then measure the height of the gap and deduct 5 cm (3 cm for the mounting bar and 2 cm for the gap at the top)

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 2 m, i.e.2000 mm minus 30 mm (2x15mm) gives 1970 mm
The height of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm minus 50 mm (30 mm for the mounting bar plus 20 mm for the gap at the top) gives 1750 mm

You should order a window with the dimensions: width 1970 mm, height 1750 mm

 

Recommended width of gaps between the wall and the window for windows with a jamb, in mm.

Width up to 2500

Width up to 3500

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 10

Pvc colour, min. and max gap

8 to 10

8 to 15

 

For windows installed in openings with a jamb, the recommended width of the gap between the wall and the window is

An example how to measure a pvc white window with the width of up to 2.5 m. (an opening with a jamb)

Measure the width of the opening in its narrowest place and add 7 cm (3.5 cm for each side) to achieve the symmetrical view of the windows from outside of the building)
Then measure the height from the outside windowsill to the bottom edge of the jamb and add 3.5 cm to achieve the symmetrical view of the windows from outside of the building.

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) gives 1870 mm
The height of the opening - 1.7 m, i.e. 1700 mm + 35 mm gives 1735 mm

You should purchase a window with the dimensions: width 1870 mm, height 1735 mm
The above measurement provided for the replacement of the windowsill with a new one of the approximate thickness of  30mm. 

To avoid responsibility for measurement errors, it is recommended to commission such measurement to authorised persons or installation companies

 

            Prawidłowe wymierzenie okna jeszcze przed samym zakupem jest jedną z ważniejszych czynności determinujących jego prawidłową funkcjonalność.

Jak zmierzyć okno

Okno powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. Dla  zachowania prawidłowej funkcjonalności okna, powinna być zachowana odpowiednia przestrzeń pomiędzy oknem, a ścianą. Szerokość luzu (szczeliny) jest uzależniona od koloru, wielkości oraz materiału z jakiego wykonane jest okno. Zalecane szerokości szczelin przedstawia poniższa tabela.

Najczęściej spotykane otwory, w których montowane są okna to otwory bezwęgarkowe i węgarkowe.

Przekrój poziomy:

 

                                     

             otwór bezwęgarkowy                                                                      otwór węgarkowy

 

Dla okien montowanych w otworach bezwęgarkowych zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to: 

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien bez węgarka w mm.

szer. do 1500

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

10 do 20

10 do 25

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 15

10 do 20

10 do 25

12 do 30

 

Uwaga: przy mierzeniu wysokości okien powinno się zapewnić luz na dole okna, pod którym zostanie zamontowana listwa montażowa o wysokości 30 mm.

 

Przykład jak zmierzyć okno pcv białe o szerokości do 2,5 m (otwór bez węgarka)

 

Mierzymy szerokość otworu i odejmujemy 3 cm. Następnie mierzymy wysokość otworu i odejmujemy 5 cm ( 3 cm na listwę montażową i 2 cm szczelina na górze)

W praktyce wygląda to tak:

Szerokość otworu 2 m tj.2000 mm minus 30 mm (2x15mm) to jest 1970 mm
Wysokość otworu 1,8 m tj 1800 mm minus 50 mm (30 mm listwa montażowa plus 20 mm szczelina na górze okna ) to jest 1750 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1970 mm wysokość 1750 mm

 

 

 

 

Dla okien montowanych w otworach węgarkowych, zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to:

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien z węgarkiem w mm.

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 10

8 do 15

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

8 do 20

 

Przykład jak zmierzyć okno pvc białe o szerokości do 2,5 m.  (otwór z węgarkiem)

 

Mierzymy szerokość otworu w najwęższym miejscu i dodajemy 7 cm (po 3,5 cm na każdy bok) w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku)
Następnie mierzymy wysokość od parapetu zewnętrznego do dolnej krawędzi węgarka i dodajemy 3.5 cm w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku.

W praktyce wygląda to tak

Szerokość otworu 1,8 m tj. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) to jest 1870 mm
Wysokość otworu 1,7 m tj.1700 mm + 35 mm to jest 1735 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1870 mm wysokość 1735 mm
W/w pomiar przewidywał wymianę parapetu na nowy o grubości ok 30 mm 

Aby nie ponosić odpowiedzialności za błędy w wymierzeniu okna rekomenduje się zlecenie wykonania takowego pomiaru przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correct measuring of a window even before the purchase is one of more important steps which determines its proper functionality.

How to measure a window

The dimensions of a window should enable its correct positioning and levelling. In order to maintain the proper functionality of a window, appropriate space should be kept between a window and the wall. The width of the clearing (a gap) depends on the colour, size and material of the window. The recommended gap width is presented in the table below.

The most common openings for installing windows are openings without a jamb and with a jamb.

 

   

 

For windows installed in openings without jambs, the recommended width of the gap between the wall and the window is:

 

 

 

Recommended width of gaps between the wall and the window, for windows without a jamb, in mm.

width up to 1500

width up to 2500

width up to 3500

width up to 4500

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 15

10 to 20

10 to 25

Pvc kolor min. i max szczelina

8 to 15

10 to 20

10 to 25

12 to 30

 

Note: when measuring the height of a window, you should leave some space under the window where a 30-mm high mounting bar will be installed. 

 

An example how to measure a pcv white window with the width of up to 2.5 m (opening without a jamb)

Measure the width of the opening and deduct 3 cm. Then measure the height of the opening and deduct 5 cm (3 cm for the mounting bar and 2 cm for the gap at the top)

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 2m, i.e. 2000 mm minus 30 mm (2x15mm) gives 1970 mm
The height of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm minus 50 mm (30 mm for the mounting bar plus 20 mm for the gap at the top of the window) gives 1750 mm

You should order a window with the dimensions: width 1970 mm, height 1750 mm

 

 

 

 

For windows installed in openings with jambs, the recommended width of the gap between the wall and the window is:

 

 

Recommended width of gaps between the wall and the window for windows with a jamb, in mm.

Width up to 2500

Width up to 3500

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 10

Pvc colour min. and max gap

8 to 10

8 to 15

 

 

An example how to measure a pvc white window with the width of up to 2.5m (an opening with a jamb).

 

Measure the width of the opening in its narrowest place and add 7 cm (3.5 cm for each side) to achieve a symmetrical view of the windows from outside of the building)
Then, measure the height from the outside windowsill to the bottom edge of the jamb and add 3.5 cm to achieve a symmetrical view of the windows from outside of the building.

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) gives 1870 mm
The height of the opening - 1.7 m, i.e.1700 mm + 35 mm gives 1735 mm

You should order a window with the dimensions: width 1870 mm, height 1735 mm 
The above measurement provided for the replacement of the windowsill with a new one of the approximate thickness of 30mm. 

To avoid responsibility for measurement errors, it is recommended to commission such measurement to authorised persons or installation companies.

Correct measuring of a window even before the purchase is one of the more important steps which determines its proper functionality.

How to measure a window

The dimensions of a window should enable its correct positioning and levelling. In order to maintain the proper functionality of a window, appropriate space should be kept between a window and the wall. The width of the clearing (a gap) depends on the colour, size and material of the window. The recommended clearing width is presented in the table below.

The most common openings for installing windows are openings without a jamb and with a jamb.

 

 

 

Recommended width of gaps between the wall and the window, for windows without a jamb, in mm.

 

Width up to 1500

Width up to do 2500

Width up to 3500

Width up to 4500

 

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 15

10 to 20

 

Pvc colour, min. and max gap

8 to 15

10 to 20

10 to 25

 

Note: when measuring the height of a window, you should leave some space under the window where a 30-mm high mounting bar will be installed.

An example how to measure a pcv white window with the width of up to 2.5 m (an opening without a jamb)

Measure the width of the window and deduct 3 cm. Then measure the height of the gap and deduct 5 cm (3 cm for the mounting bar and 2 cm for the gap at the top)

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 2 m, i.e.2000 mm minus 30 mm (2x15mm) gives 1970 mm
The height of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm minus 50 mm (30 mm for the mounting bar plus 20 mm for the gap at the top) gives 1750 mm

You should order a window with the dimensions: width 1970 mm, height 1750 mm

 

Recommended width of gaps between the wall and the window for windows with a jamb, in mm.

Width up to 2500

Width up to 3500

PVC white, min. and max gap

8 to 10

8 to 10

Pvc colour, min. and max gap

8 to 10

8 to 15

 

For windows installed in openings with a jamb, the recommended width of the gap between the wall and the window is

An example how to measure a pvc white window with the width of up to 2.5 m. (an opening with a jamb)

Measure the width of the opening in its narrowest place and add 7 cm (3.5 cm for each side) to achieve the symmetrical view of the windows from outside of the building)
Then measure the height from the outside windowsill to the bottom edge of the jamb and add 3.5 cm to achieve the symmetrical view of the windows from outside of the building.

Practically it looks as follows:

The width of the opening - 1.8 m, i.e. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) gives 1870 mm
The height of the opening - 1.7 m, i.e. 1700 mm + 35 mm gives 1735 mm

You should purchase a window with the dimensions: width 1870 mm, height 1735 mm
The above measurement provided for the replacement of the windowsill with a new one of the approximate thickness of  30mm. 

To avoid responsibility for measurement errors, it is recommended to commission such measurement to authorised persons or installation companies

 

            Prawidłowe wymierzenie okna jeszcze przed samym zakupem jest jedną z ważniejszych czynności determinujących jego prawidłową funkcjonalność.

Jak zmierzyć okno

Okno powinno mieć takie wymiary, by umożliwiały prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. Dla  zachowania prawidłowej funkcjonalności okna, powinna być zachowana odpowiednia przestrzeń pomiędzy oknem, a ścianą. Szerokość luzu (szczeliny) jest uzależniona od koloru, wielkości oraz materiału z jakiego wykonane jest okno. Zalecane szerokości szczelin przedstawia poniższa tabela.

Najczęściej spotykane otwory, w których montowane są okna to otwory bezwęgarkowe i węgarkowe.

Przekrój poziomy:

 

                                     

             otwór bezwęgarkowy                                                                      otwór węgarkowy

 

Dla okien montowanych w otworach bezwęgarkowych zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to: 

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien bez węgarka w mm.

szer. do 1500

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

10 do 20

10 do 25

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 15

10 do 20

10 do 25

12 do 30

 

Uwaga: przy mierzeniu wysokości okien powinno się zapewnić luz na dole okna, pod którym zostanie zamontowana listwa montażowa o wysokości 30 mm.

 

Przykład jak zmierzyć okno pcv białe o szerokości do 2,5 m (otwór bez węgarka)

 

Mierzymy szerokość otworu i odejmujemy 3 cm. Następnie mierzymy wysokość otworu i odejmujemy 5 cm ( 3 cm na listwę montażową i 2 cm szczelina na górze)

W praktyce wygląda to tak:

Szerokość otworu 2 m tj.2000 mm minus 30 mm (2x15mm) to jest 1970 mm
Wysokość otworu 1,8 m tj 1800 mm minus 50 mm (30 mm listwa montażowa plus 20 mm szczelina na górze okna ) to jest 1750 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1970 mm wysokość 1750 mm

 

 

 

 

Dla okien montowanych w otworach węgarkowych, zalecana szerokość szczeliny pomiędzy murem, a oknem, to:

 

 

Zalecana szerokość szczelin pomiędzy murem, a oknem dla okien z węgarkiem w mm.

szer. do 2500

szer. do 3500

szer. do 4500

PVC białe min. i max szczelina

8 do 10

8 do 10

8 do 15

Pvc kolor min. i max szczelina

8 do 10

8 do 15

8 do 20

 

Przykład jak zmierzyć okno pvc białe o szerokości do 2,5 m.  (otwór z węgarkiem)

 

Mierzymy szerokość otworu w najwęższym miejscu i dodajemy 7 cm (po 3,5 cm na każdy bok) w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku)
Następnie mierzymy wysokość od parapetu zewnętrznego do dolnej krawędzi węgarka i dodajemy 3.5 cm w celu uzyskania symetrycznego wyglądu okien od zewnątrz budynku.

W praktyce wygląda to tak

Szerokość otworu 1,8 m tj. 1800 mm + 70 mm (2x35mm) to jest 1870 mm
Wysokość otworu 1,7 m tj.1700 mm + 35 mm to jest 1735 mm

Zamawiam okno o wymiarach szerokość 1870 mm wysokość 1735 mm
W/w pomiar przewidywał wymianę parapetu na nowy o grubości ok 30 mm 

Aby nie ponosić odpowiedzialności za błędy w wymierzeniu okna rekomenduje się zlecenie wykonania takowego pomiaru przez autoryzowane osoby lub firmy montażowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you have any questions?

Call +48 533 336 148

More information →
Any doubts?

Ask our professionals by email

Contact form →
DO YOU NEED MORE?

See our projects

When you use our products, you can be sure that they are of the highest quality.

Check our projects
Strona nie wspiera trybu krajobrazowego. Prosimy o obrócenie urządzenia.